Proces ventilation

Proces
ventilation

SPORGASMÅLING

Vention tilbyder at udføre dokumenterede sporgasmålinger på stinkskabe. Disse målinger dokumenteres i vores sporgas rapport.

Sporgasmålinger skal foretages:

– Inden 1. ibrugtagning af et stinkskab

– Hvis der sker væsentlig ændring i brug af stinkskabet

Nogle virksomheder ønsker sporgasmålinger udført årligt sammen med et stinkskabsservice, hvilket Vention også tilbyder.

Ved en sporgasmåling måles stinkskabets evne til at tilbageholde sundhedsskadelige gasser og dampe, denne evne oplyses som skabets målte sikkerhedsfaktor i vores rapport.

Vention udfører sporgasmålinger jf. DS457. Selve udførelsen udføres efter Teknologisk Institut’s metodebeskrivelse for DS457 sporgasmåling. Metoden er gennemtestet igennem mange år og anvendt i f.eks. rapport ved “sikkerhed ved arbejde i stinkskabe” foretaget for Københavns Universitet.

STINKSKABSSERVICE

Vention’s service på stinkskabe er omfattende og kommer hele skabet igennem.

Herudover udfører vi også service på kemiskabe, punktudsugninger, LAF-bænke m.m.

Alt udføres på kontrakt, så i er sikre på at der altid udføres kontrol med faste aftalte intervaller. Typisk udføres service 1 gang årligt og kan sagtens kombineres med en sporgasmåling hvis dette ønskes.

Service er anbefalet og beskrevet i “Vejledning om arbejde i stinkskabe” i Industriens Brancearbejdsmiljøråd’s vejledning.

Efter endt service vil vi sikre os at i bliver opmærksomme på eventulle fejl og mangler som bør/skal udbedres.

Servicerapport sendes altid via mail som pdf.

STINKSKABS
ETIK KURSUS

Jan Baumgarten har over 25 års erfaring med procesventilation i laboratorier og især korrekt luft flow i stinkskabe.

Jan går op i laboranters sikkerhed og kurset tager udgangspunkt i sikkerhed ved arbejde i og omkring stinkskabe.

Kurset indeholder b.la.:

  • Vejledning om flow mæssigt korrekt brug af udstyr i stinkskabe.
  • Faldgrupper i opstillinger i stinkskabe
  • Faldgrupper i Kemikalieskabe 
  • Blokkeringer af flow i skabe
  • Arbejder ved stinkskabe
  • Placering af stinkskabe
  • Brug af stinkskabets kontrol panel
  • Regler og krav
 Varighed 1-2 timer alt efter deltagerantal.

BRANDSLUKNING I STINKSKABE

Vention er forhandler af brandsluknings løsninger fra Jactone i samarbejder med SG Brand.

Løsningen kendes også fra brandslukning i storkøkken emhætter.

Disse løsninger er passive og kræver ingen strømforsyning.

Udløsning ved brand sker automatisk men kan også blive manuelt udløst via en udløser på skabet.

Du kan se mere om systemet virkemåde i videoen herunder.