Energi optimering

Energioptimering

Spar på driften

Vention har mange års erfaring med energioptimering af ventilationsanlæg.

Er jeres ventilationsanlæg fra før 2012 er der gode muligheder for at der kan optimeres på energiforbruget ved at udskifte ventilatorer med de meget mere energieffektive EC ventilatorer eller Axial ventilatorer  som vises i videoen her til højre.

Tilbagebetalingstiden vil ofte være på mellem 1-3 år, især hvis man har gamle remtrukne ventilatorer.

Energibesparelser kan dog også sagtens findes i nyere installationer, her findes det ofte i forbedring af styring af køl & varme, tilpasning af ydelser til ændrede behov og forhold samt overvejelser om driftstider eller ændring til behovsstyret ventilation.

Tag gerne fat i os hvis i er i tvivl om i har et energioptimeret ventilationsanlæg. Vi giver gerne et tilbud på at gennemgå jeres installationer med henblik på at lave et simpelt besparelses katalog.

NOVENCO Building & Industry

NOVENCO Building & Industry har leveret ventilatorer til flere af vores energioptimerings projekter. 
NOVENCO Building & Industry er stærke på axial ventilatorer, lyt her hvad Martin Bo Olszak fortæller om netop disse typer af ventilatorer.

+30% i kWh besparelse

“Lavt hængende frugter” tales der tit om i forhold til energioptimeringer. Udskiftning af ventilatorer og motorer i ventilationsanlæg er, næst efter at slukke for anlægget, en af de STORE frugter der hænger SÅ lavt, at det gør helt ondt at tænke på hvor mange gamle ventilatorer og motorer der stadig ikke er skiftet endnu.

I de fleste tilfælde tager det under 1 dag at få udskiftet en gammel remtrukket ventilator til en ny energibesparende  ventilator, og det koster ikke spidsen af en jetjager, investeringen er ofte tjent hjem på under 2 år.

Tag endelig kontakt til os i Vention hvis du har anlæg med remtrukne ventilatorer, så laver vi et besparelses katalog til jer med investering, energibesparelse, servicebesparelse og tilbagebetalingstid (TBT/ROI) på alle de mulige optimeringsmuligheder.

På denne opgave blev en gammel remtrukken ventilator udskiftet med en Novenco Axial ventilator, coatet i grønt da det er et svømmehalsanlæg.

VENTION's kunder sparer ovenstående kWh. pr. år.
Sparede kWh 0

Bidrag til FN's verdensmål

Ved at få udført energibesparelser bidrager man til FN’s verdensmål nr. 7 som er brudt op i følgende:

7.1 Inden 2030 skal alle sikres adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

7.a Inden 2030 skal det internationale samarbejde udvides for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

7.b Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne leverere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, udviklingslande bestående af små øer og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.