Servicekontrakt

SERVICEKONTRAKT

Vi tilbyder 2 typer ventilations serviceeftersyn som standard. De følger branche normerne og er tilføjet lidt ekstra.
Til serviceaftalerne er der mulighed for tilkøb af ekstra ydelser.
Læs mere om omkring vores serviceaftaler i bjælkerne til højre.

Serviceeftersyn type "Funktion"

Ved dette serviceeftersyn går vi mekanik og automatik komponenterne på ventilationsanlægget grundigt igennem ud fra en struktureret tjekliste. Vi kontrollerer/tester naturligvis at alt fungerer som det skal.

Når vi forlader et serviceret anlæg er det rengjort indvendigt i kabinettet inklusive fladerne, der er smurt hvor nødvendigt og alt er funktionsafprøvet.

Filtre og remme er skiftet og bortskaffet og evt. reparationer er udført efter aftale.

Slutteligt laves der en vurdering af standen på anlægget som helhed, samt af de enkelte anlægskomponenter. Vurderingerne vil fremgå af servicerapporten.

Fejl lader vi selvfølgelig ikke kun stå i rapporten, men vi tager personligt fat i jer umiddelbart efter fejlen er konstateret og aftaler udbedring og pris.

Den elektroniske servicerapport kommer sammen med fakturaen direkte i din mail.

Serviceeftersyn type "Energi"

Alt hvad der udføres i Funktions eftersynet udføres også i dette med følgende tilføjelser:

Der udføres energirelevante målinger som giver os mulighed for at vurdere anlæggets energieffektivitet og vejleder jer hvis effektiviteten er for dårlig.

Dette serviceeftersyn kan, hvis der er VAV installationer tilsluttet anlægget, give indikationer på defekte VAV spjæld ude i installationen, som vi så i samme omgang kan få udbedret igen.

 
Service intervaller

Faste intervaller

Det er normalt at få serviceret ventilationsanlæg fast mindst 1 – 2 gange om året.

Vention vejleder gerne om det nødvendige interval.

Har man ventilationsanlæg som er kritiske for ens forretning, anbefaler vi at serviceintervallet er halvårligt eller oftere ud fra en konkret vurdering.

Service efter behov

Nogle gange kan det betale sig ikke bare at lave service som man plejer efter et fast interval, men efter et behov.

På denne måde optimeres økonomien præcist i forhold til hvornår det kan betale sig at udfører service og skifte filtre, ofte kan det føre til at et serviceeftersyn kan udskydes et halvt til op til et helt år.

Dette er specielt interessant hvis ventilationsanlæggene

  • er af nyere dato,
  • ikke er i brug så ofte,
  • hvis anlæggene kører på reduceret kraft over længere perioder af året.

Denne løsning kræver at der på anlæggene er eller bliver monteret pressostater/filtervagte. Tag gerne kontakt til os hvis du ønsker at hører mere til denne løsning.

Tilkøb

Eksempler på tilkøb

Man kan tilkøbe en eller flere ekstra ydelser til serviceaftalerne.

  • E+, Komplet Energi gennemgang med samlet sparekatalog for jeres ventilation.
  • VAV Service
  • Service på Brandautomatik & brandspjæld (lovpligtig)
  • Lovpligtig service på køl
  • Befugter service
  • Ozon og UV serviceeftersyn
  • Indtastning eller levering af servicerapporter i/til jeres FM system eller serviceplatform