Installation Fag & Teknik entrepriser

Installation Fag & Teknik entrepriser

Entrepriser

Vention udfører både fag & teknikentrepriser.

Vi er gerne med helt fra opmåling og behovsanalyse, til projektering og design af den helt rigtige energioptimerede ventilations eller indeklimaløsning.

Via vores netværk af samarbejdspartnere indenfor bl.a. El & CTS, VVS og køl  løser vi let en komplet teknikentreprise leveret nøglefærdig og idriftsat.

Vi går altid ind i en entreprise med det formål at få mulighed for også efter aflevering, at være en del af løsningen som serviceleverandør.

Teknik entreprise